ภาษาอังกฤษ

prince

ภาษาไทย
เจ้าชาย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
princeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe eat with the prince.คำแปลพวกเรารับประทานอาหารร่วมกับเจ้าชายพระองค์นี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย