ภาษาอังกฤษ

price

ภาษาไทย
ราคา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
priceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat is the price?คำแปลราคาเท่าไหร่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย