ภาษาอังกฤษ

previous

ภาษาไทย
อันก่อน, เมื่อก่อน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
previousตัวอย่างMy previous car was bigger.คำแปลรถยนต์คันก่อนของฉันใหญ่กว่า
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย