ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

previous

คำแปล
อันก่อน, เมื่อก่อน
My
ของฉัน
ของผม
previous
อันก่อน
เมื่อก่อน
house
บ้าน
was
อยู่
เป็น
small
เล็ก
.
บ้านหลังก่อนของฉันเล็ก
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
previous
อันก่อน
เมื่อก่อน
car
รถยนต์
was
อยู่
เป็น
bigger
ใหญ่กว่า
.
รถยนต์คันก่อนของฉันใหญ่กว่า
His
ของเขา
previous
เมื่อก่อน
อันก่อน
house
บ้าน
was
เป็น
อยู่
big
ใหญ่
.
บ้านหลังก่อนของเขาใหญ่

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย