ภาษาอังกฤษ

prettier

ภาษาไทย
สวยกว่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
prettyตัวอย่างHer skirt is pretty dirty.คำแปลกระโปรงของเธอค่อนข้างสกปรก
prettyตัวอย่างThe woman is pretty.คำแปลผู้หญิงคนนี้สวย
prettierตัวอย่างMy dress is prettier than yours.คำแปลชุดกระโปรงของฉันสวยกว่าของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย