ภาษาอังกฤษ

press

ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์, สื่อ, กด

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
pressตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างPress once.คำแปลกดครั้งเดียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย