ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

press

คำแปล
หนังสือพิมพ์, กด, สื่อ
Press
กด
หนังสือพิมพ์
สื่อ
once
ครั้งหนึ่ง
.
กดครั้งเดียว
Press
กด
หนังสือพิมพ์
สื่อ
here
ที่นี่
.
กดที่นี่
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
press
หนังสือพิมพ์
สื่อ
กด
สื่อ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย