ภาษาอังกฤษ
press
ภาษาไทย
หนังสือพิมพ์, กด, สื่อ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
pressตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างPress once.คำแปลกดครั้งเดียว
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย