ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presents

คำแปล
She
เธอ
presents
เสนอ
นำเสนอ
her
ของเธอ
เธอ
new
ใหม่
book
หนังสือ
.
เธอนำเสนอหนังสือเล่มใหม่ของเธอ
She
เธอ
presents
เสนอ
นำเสนอ
a
หนึ่ง
book
หนังสือ
.
เธอนำเสนอหนังสือเล่มหนึ่ง
She
เธอ
presents
เสนอ
นำเสนอ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
book
หนังสือ
.
เธอนำเสนอหนังสือเล่มนี้

การผันคำกริยาทั้งหมดของ present


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย