ภาษาอังกฤษ

presented

ภาษาไทย
นำเสนอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
presentsตัวอย่างShe presents her new book.คำแปลเธอนำเสนอหนังสือเล่มใหม่ของเธอ
presentตัวอย่างThey present their family.คำแปลพวกเขาแนะนําครอบครัวของพวกเขา
presentedตัวอย่างI have presented all the documents.คำแปลฉันได้นำเสนอเอกสารทั้งหมด
presentตัวอย่างWe are going to present the artist.คำแปลพวกเราจะนำเสนอศิลปินคนนี้

การเชื่อมpresent

PersonPresentPast
Ipresentpresented
he/she/itpresentspresented
you/we/theypresentpresented
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย