presented

คำแปล
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
have
มี
presented
นำเสนอ
all
ทั้งหมด
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
documents
เอกสาร
.
ฉันได้นำเสนอเอกสารทั้งหมด
She
เธอ
has
มี
presented
นำเสนอ
her
ของเธอ
เธอ
idea
แนวคิด
.
เธอได้นำเสนอแนวคิดของเธอ
He
เขา
has
มี
presented
นำเสนอ
his
ของเขา
idea
แนวคิด
.
เขาได้นำเสนอแนวคิดของเขา

การผันคำกริยาทั้งหมดของ present


การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย