ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presentation

คำแปล
การนำเสนอ
My
ของฉัน
ของผม
presentation
การนำเสนอ
การนำเสนอของฉัน
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
presentation
การนำเสนอ
การนำเสนอของฉัน
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
presentation
การนำเสนอ
การนำเสนอของฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย