ภาษาอังกฤษ

presentation

ภาษาไทย
การนำเสนอ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
presentationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhere is the presentation?คำแปลการนำเสนออยู่ที่ไหน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย