ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

presentation

คำแปล
การนำเสนอ
My
ของฉัน
ของผม
presentation
การนำเสนอ
การนำเสนอของฉัน
1 ความคิดเห็น
My
ของฉัน
ของผม
presentation
การนำเสนอ
การนำเสนอของฉัน
1 ความคิดเห็น
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
is
อยู่
คือ
เป็น
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
presentation
การนำเสนอ
?
การนำเสนออยู่ที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย