ภาษาอังกฤษ

prepare

ภาษาไทย
ปรุง, เตรียม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
preparedตัวอย่างWe have prepared tea for you.คำแปลพวกเราได้เตรียมน้ำชาให้คุณ
prepareตัวอย่างI am going to prepare the meal.คำแปลฉันจะเตรียมอาหารมื้อนี้

การเชื่อมprepare

PersonPresentPast
Iprepareprepared
he/she/itpreparesprepared
you/we/theyprepareprepared
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย