ภาษาอังกฤษ

preparation

ภาษาไทย
การเตรียม

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
preparationตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe preparation is very important.คำแปลการเตรียมการสำคัญมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย