ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

preparation

คำแปล
การเตรียม
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
preparation
การเตรียม
is
เป็น
อยู่
คือ
very
มาก
important
สำคัญ
.
การเตรียมการสำคัญมาก
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
preparation
การเตรียม
is
เป็น
อยู่
คือ
very
มาก
important
สำคัญ
.
การเตรียมการสำคัญมาก
That
นั่น
ว่า
นั้น
is
เป็น
อยู่
คือ
preparation
การเตรียม
.
นั่นคือการเตรียมการ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย