Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

powder

คำแปล
แป้ง, ผง
We
have
a
pink
powder
.
พวกเรามีแป้งสีชมพู
We
have
a
pink
powder
.
พวกเรามีแป้งสีชมพู
The
milk
powder
นมผง
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย