Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

postcard

คำแปล
ไปรษณียบัตร, โปสการ์ด
He
still
has
my
postcard
.
เขายังมีโปสการ์ดของฉัน
1 ความคิดเห็น
He
still
has
my
postcard
.
เขายังมีโปสการ์ดของฉัน
1 ความคิดเห็น
He
still
has
my
postcard
.
เขายังมีโปสการ์ดของฉัน
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย