ภาษาอังกฤษ

possibly

ภาษาไทย
อาจจะ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
possiblyตัวอย่างIt is possibly too much.คำแปลมันอาจจะมากเกินไป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย