ภาษาอังกฤษ

possible

ภาษาไทย
เป็นไปได้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
possibleตัวอย่างIt is not possible for me.คำแปลมันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย