ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

possible

คำแปล
เป็นไปได้
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
possible
เป็นไปได้
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
.
มันเป็นไปได้สำหรับคุณ
1 ความคิดเห็น
It
itisnot
มันไม่ใช่
มัน
is
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
เป็น
อยู่
คือ
not
itisnot
มันไม่ใช่
ไม่ได้เป็น
ไม่
ไม่ใช่
possible
เป็นไปได้
for
สำหรับ
เป็นเวลา
เพื่อ
me
ผม
ฉัน
.
มันเป็นไปไม่ได้สำหรับฉัน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
possible
เป็นไปได้
that
ว่า
นั้น
นั่น
she
เธอ
will
จะ
come
มา
.
เป็นไปได้ว่าเธอจะมา
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย