ภาษาอังกฤษ

possibility

ภาษาไทย
ความเป็นไปได้

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
possibilityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างNow there is only one possibility.คำแปลตอนนี้มีเพียงความเป็นไปได้อย่างเดียว
possibilitiesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThere are many possibilities.คำแปลมีความเป็นไปได้หลายอย่าง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย