ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

positive

คำแปล
แน่ใจ, บวก
Positive
บวก
แน่ใจ
or
หรือ
negative
ลบ
แง่ลบ
?
บวกหรือลบ
1 ความคิดเห็น
He
เขา
is
เป็น
อยู่
คือ
positive
แน่ใจ
บวก
.
เขาแน่ใจ
1 ความคิดเห็น
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
positive
บวก
แน่ใจ
worker
คนงาน
.
เธอเป็นคนงานที่มองโลกในแง่ดี
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย