ภาษาอังกฤษ

port

ภาษาไทย
ท่า

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
portตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe port and the airportคำแปลท่าเรือและสนามบิน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย