port

คำแปล
ท่า
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
port
ท่า
and
และ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
airport
สนามบิน
ท่าเรือและสนามบิน
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
port
ท่า
is
อยู่
คือ
เป็น
little
เล็ก
.
ท่าเรือนี้เล็ก
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
port
ท่า
ท่าเรือ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย