Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pork

คำแปล

เนื้อหมู

I
eat
beef
,
he
eats
pork
.

ฉันกินเนื้อวัว เขากินเนื้อหมู

5 ความคิดเห็น

You
eat
pork
and
bread
.

คุณกินเนื้อหมูและขนมปัง

1 ความคิดเห็น

It
is
pork
.

มันคือเนื้อหมู

5 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง