Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pork

คำแปล
เนื้อหมู
I
eat
beef
,
he
eats
pork
.
ฉันกินเนื้อวัว เขากินเนื้อหมู
5 ความคิดเห็น
You
eat
pork
and
bread
.
คุณกินเนื้อหมูและขนมปัง
1 ความคิดเห็น
It
is
pork
.
มันคือเนื้อหมู
5 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย