ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

population

คำแปล
ประชากร, พลเมือง
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
population
ประชากร
พลเมือง
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
ประชากรนี้ดื่มน้ำ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
population
ประชากร
พลเมือง
drinks
ดื่ม
water
น้ำ
.
ประชากรนี้ดื่มน้ำ
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
population
ประชากร
พลเมือง
is
เป็น
อยู่
คือ
important
สำคัญ
.
ประชากรนี้สำคัญ
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย