Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pool

คำแปล
สระ
I
am
in
the
pool
.
ฉันอยู่ในสระ
1 ความคิดเห็น
I
am
in
the
pool
.
ฉันอยู่ในสระ
1 ความคิดเห็น
I
am
in
the
pool
.
ฉันอยู่ในสระ
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย