ภาษาอังกฤษ

pool

ภาษาไทย
สระ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
poolตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI swim in the pool.คำแปลฉันว่ายน้ำในสระ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย