ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

pool

คำแปล
สระ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
เป็น
คือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pool
สระ
.
ฉันอยู่ในสระ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
อยู่
เป็น
คือ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pool
สระ
.
ฉันอยู่ในสระ
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
swim
ว่ายน้ำ
in
ใน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pool
สระ
.
ฉันว่ายน้ำในสระ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย