ภาษาอังกฤษ

poetry

ภาษาไทย
บทกวี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
poetryตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWe like her poetry.คำแปลพวกเราชอบบทกวีของเธอ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย