ภาษาอังกฤษ

pleasure

ภาษาไทย
ความยินดี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
pleasureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat a pleasure!คำแปลช่างเป็นความสุขอะไรอย่างนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย