ภาษาอังกฤษ

please

ภาษาไทย
กรุณา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
pleaseตัวอย่างPlease and thanks.คำแปลได้โปรดและขอบคุณ

ดูคำนี้ด้วย:

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย