please

คำแปล
กรุณา
Please
กรุณา
eat
รับประทาน
กิน
bread
ขนมปัง
.
กรุณากินขนมปัง
2 ความคิดเห็น
Please
กรุณา
drink
ดื่ม
the
thewater
น้ำ
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
water
thewater
น้ำ
น้ำ
.
กรุณาดื่มน้ำ
4 ความคิดเห็น
Please
กรุณา
and
และ
thanks
ขอบคุณ
.
ได้โปรดและขอบคุณ
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

ดูคำนี้ด้วย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย