ภาษาอังกฤษ

player

ภาษาไทย
ผู้เล่น

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
playerตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe is the best player in our team.คำแปลเขาคือผู้เล่นที่ดีที่สุดในทีมของพวกเรา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย