ภาษาอังกฤษ

plate

ภาษาไทย
จาน (คำเอกพจน์)

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
plateตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI have an orange plate.คำแปลฉันมีจานสีส้มใบหนึ่ง
platesตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างShe has the plates.คำแปลเธอมีจานหลายใบ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย