ภาษาอังกฤษ

plants

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
plantตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is a coffee plant.คำแปลี่อตนกาแฟตนหนึ่
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย