ภาษาอังกฤษ

plant

ภาษาไทย
ต้นไม้, พืช

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
plantตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThis is a coffee plant.คำแปลนี่คือต้นกาแฟต้นหนึ่ง
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย