ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

plant

คำแปล
ต้นไม้, พืช
This
นี่
นี้
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
coffee
กาแฟ
plant
ต้นไม้
พืช
.
นี่คือต้นกาแฟต้นหนึ่ง
My
ของฉัน
ของผม
plant
ต้นไม้
พืช
is
เป็น
อยู่
คือ
green
สีเขียว
.
พืชของฉันเป็นสีเขียว
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
plant
ต้นไม้
พืช
พืช
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย