ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

planet

คำแปล
ดาวเคราะห์
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
alone
คนเดียว
ตามลำพัง
in
ใน
this
นี่
นี้
planet
ดาวเคราะห์
.
ฉันอยู่คนเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้
1 ความคิดเห็น
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
alone
คนเดียว
ตามลำพัง
in
ใน
this
นี่
นี้
planet
ดาวเคราะห์
.
ฉันอยู่คนเดียวบนดาวเคราะห์ดวงนี้
1 ความคิดเห็น
That
นั่น
นั้น
ว่า
is
เป็น
อยู่
คือ
our
ของพวกเรา
planet
ดาวเคราะห์
.
นั่นคือดาวเคราะห์ของพวกเรา
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย