ภาษาอังกฤษ

plane

ภาษาไทย
เครื่องบิน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
planeตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างShe is on the plane.คำแปลเธออยู่บนเครื่องบินลำนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย