ภาษาอังกฤษ

place

ภาษาไทย
ตำแหน่ง, สถานที่, ที่พัก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
placeตัวอย่างShe is going to place the flower on the table.คำแปลเธอจะวางดอกไม้ดอกนี้บนโต๊ะตัวนี้
placeตัวอย่างI know a place that she likes.คำแปลฉันรู้จักสถานที่หนึ่งที่เธอชอบ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย