ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

place

คำแปล
ตำแหน่ง, สถานที่, ที่พัก
She
เธอ
is
อยู่
คือ
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
place
สถานที่
ที่พัก
ตำแหน่ง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
flower
ดอกไม้
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
table
โต๊ะ
.
เธอจะวางดอกไม้ดอกนี้บนโต๊ะตัวนี้
You
เธอ
พวกคุณ
คุณ
are
อยู่
เป็น
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
place
สถานที่
ที่พัก
ตำแหน่ง
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
pan
กระทะ
on
บน
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
table
โต๊ะ
.
คุณจะวางกระทะใบนี้บนโต๊ะตัวนี้
Where
ที่ไหน (ใช้ในประโยคคำถาม)
are
อยู่
เป็น
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
going
goingto
กำลังจะ
ไป
to
goingto
กำลังจะ
ถึง
สู่
place
ที่พัก
สถานที่
ตำแหน่ง
it
มัน
?
คุณจะวางมันที่ไหน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย