ภาษาอังกฤษ

picture

ภาษาไทย
รูปภาพ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
pictureตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhat do you see in the picture?คำแปลคุณเห็นอะไรในรูปภาพนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย