ภาษาอังกฤษ

phrase

ภาษาไทย
สำนวน, วลี

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
phraseตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างThe phrase is very long.คำแปลวลีนี้ยาวมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย