ภาษาอังกฤษ

photos

ภาษาไทย
ภาพถ่าย

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
photoตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYou took this photo.คำแปลคุณถ่ายรูปนี้
photosตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างThis magazine contains forty photos.คำแปลนิตยสารประกอบด้วยรูปถ่ายสี่สิบรูป
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย