ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

photo

คำแปล
ภาพถ่าย
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
photo
ภาพถ่าย
รูปถ่าย
1 ความคิดเห็น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
photo
ภาพถ่าย
รูปถ่าย
1 ความคิดเห็น
You
พวกคุณ
เธอ
คุณ
took
เอา
this
นี่
นี้
photo
ภาพถ่าย
.
คุณถ่ายรูปนี้
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย