ภาษาอังกฤษ

phones

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
phoneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYour phone is on your chair.คำแปลโทรศพทของคณอยู่บนเกาอี้ของค
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย