ภาษาอังกฤษ

phone

ภาษาไทย
โทรศัพท์

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
phoneตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างYour phone is on your chair.คำแปลโทรศัพท์ของคุณอยู่บนเก้าอี้ของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย