ภาษาอังกฤษ

philosophy

ภาษาไทย
ปรัชญา

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
philosophyตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI want to study Chinese philosophy.คำแปลฉันอยากเรียนปรัชญาจีน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย