ภาษาอังกฤษ

personality

ภาษาไทย
บุคลิก

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
personalityตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe has a great personality.คำแปลเขามีบุคลิกที่ดีมาก
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย