ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

person

คำแปล
คน
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
am
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
person
คน
.
ฉันเป็นคน
You
เธอ
คุณ
พวกคุณ
are
เป็น
อยู่
a
หนึ่ง
person
คน
.
คุณเป็นคน
She
เธอ
is
เป็น
อยู่
คือ
a
หนึ่ง
person
คน
.
เธอเป็นคน
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย