ภาษาอังกฤษ

permit

ภาษาไทย
ใบอนุญาต, คำอนุญาต, การอนุญาต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
permitตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างDo you have a permit?คำแปลคุณมีใบอนุญาตไหม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย