ภาษาอังกฤษ

permission

ภาษาไทย
การอนุญาต

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
permissionตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างWhy do you need permission?คำแปลทำไมคุณจำเป็นต้องใช้การอนุญาต
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย