ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

permission

คำแปล
การอนุญาต
Why
ทำไม
do
ทำ
you
เธอ
พวกคุณ
คุณ
need
จำเป็นต้อง
ต้องการ
permission
การอนุญาต
?
ทำไมคุณจำเป็นต้องใช้การอนุญาต
She
เธอ
needs
ต้องการ
permission
การอนุญาต
to
ถึง
สู่
play
เล่น
.
เธอต้องการการอนุญาตในการเล่น
The
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
permission
การอนุญาต
การอนุญาต
แสดงประโยคเพิ่ม
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย