Duolingo
ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

period

คำแปล
ช่วง
I
like
the
night
period
.
ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน
4 ความคิดเห็น
I
like
the
night
period
.
ฉันชอบช่วงเวลากลางคืน
4 ความคิดเห็น
I
like
the
afternoon
period
.
ฉันชอบช่วงเวลาบ่าย
1 ความคิดเห็น
แสดงประโยคเพิ่ม

การอภิปรายที่เกี่ยวข้อง

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย