ภาษาอังกฤษ

performance

ภาษาไทย
การแสดง, ผลการดำเนินงาน, การกระทำ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
performanceตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างHe told me about your performance.คำแปลเขาได้บอกฉันเกี่ยวกับการแสดงของคุณ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย