ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

perfectly

คำแปล
อย่างไม่มีที่ติ
My
ของฉัน
ของผม
grandmother
ยาย
ย่า
speaks
พูด
perfectly
อย่างไม่มีที่ติ
.
ย่าของฉันพูดอย่างไม่มีที่ติ
She
เธอ
swims
ว่ายน้ำ
perfectly
อย่างไม่มีที่ติ
.
เธอว่ายน้ำอย่างไม่มีที่ติ
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
write
เขียน
perfectly
อย่างไม่มีที่ติ
.
ฉันเขียนอย่างไม่มีที่ติ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย