ภาษาอังกฤษ

perfectly

ภาษาไทย
อย่างไม่มีที่ติ

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวอย่างคำแปล
perfectlyตัวอย่างMy grandmother speaks perfectly.คำแปลย่าของฉันพูดอย่างไม่มีที่ติ
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย