ภาษาอังกฤษ

people

ภาษาไทย
ผู้คน

ประโยคตัวอย่าง

คำศัพท์ตัวเลขตัวอย่างคำแปล
personตัวเลขเอกพจน์ตัวอย่างI am a person.คำแปลฉันเป็นคน
peopleตัวเลขพหูพจน์ตัวอย่างIt is about the people.คำแปลมันเกี่ยวกับคนพวกนี้
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย