ภาษาของเว็บไซต์: ภาษาไทย
เริ่มใช้งาน

people

คำแปล
ผู้คน
It
มัน
is
เป็น
อยู่
คือ
about
เกี่ยวกับ
ประมาณ
the
(คำนำหน้านามแบบเฉพาะเจาะจง)
people
ผู้คน
.
มันเกี่ยวกับคนพวกนี้
I
ผม
ฉัน
ดิฉัน
like
ชอบ
เหมือน
people
ผู้คน
.
ฉันชอบคน
People
ผู้คน
คน
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย